امکانات

 • حداکثر حجم فایل آپلودی
 • میزان فضا
 • میزان دانلود
 • آپلود از طریق آدرس اینترنتی
 • پشتیبانی از شتاب دهننده های دانلود
 • توقف / ادامه دانلود
 • دانلود بدون معطلی
 • دانلود بدون Captcha
 • بدون تبلیغات
 • چه زمانی فایل های شما پاک می شود ؟
کاربر میهمان
 • 1 Mb
 • -
 • 1 گیگابات در1 روز
 • 5 روز پس از اخرین دانلود
کاربر ویژه
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 10 گیگابایت در 1 روز
 • 1800 روز پس از اخرین دانلود
عضو رایگان
 • 1 Mb
 • 5 GB
 • 3 گیگابات در 1 روز
 • 180 روز پس از اخرین دانلودیا یکی از بسته های ویژه حجمی ما را انتخاب کنید:

Your e-mail:Note: Your new account data will be sent to specified address. Please note that it may take up to several minutes to proceed.